Fuck Jante-lagen for jag ar sjukt nojd! :)

Mitt omdome:

"Examensarbetets syfte är att undersöka hur lärare talar om muntlig språkfärdighet inom kursen ”English C/7”.
Ämnesvalet motiveras inte bara utifrån en ny läroplan i engelska, utan också utifrån en ökad relevans av muntlig
färdighet på engelska i dagens samhälle. Uppsatsen är överlag mycket välskriven och välstrukturerad. Den har såväl vetenskaplig stringens som tydlig didaktisk anknytning. Syftesformuleringen är dock omfattande och kunde gärna ha avgränsats mer alternativt preciserats i mer detaljerade frågeställningar. I bakgrundskapitlet ges en utmärkt genomgång av relevanta styrdokument liksom jämförelse av likheter och skillnader mellan den gamla och nya läroplanen. Forskningsöversikten som också ges här kunde dock gärna ha tagit upp fler relevanta studier på området och författaren kunde också gärna ha reflekterat mer kring deras resultat. Undersökningen som ligger till grund för uppsatsen förefaller väl genomförd. Materialet, som består av 5 skriftliga enkäter och 2 enskilda intervjuer med lärare, analyseras kvalitativt med hjälp av diskursanalys. Författaren för ett utförligt och initierat resonemang om de valda metoderna för insamling och analys, med en hög grad av välgrundad reflektion utifrån valt syfte och teori. Hon har även gjort väl genomtänkta etiska överväganden. Resultatkapitlet beskriver utförligt, välstrukturerat och trovärdigt lärarnas resonemang utifrån olika perspektiv. I diskussionskapitlet lyfts intressanta mönster och sammanhang i materialet fram och dessa kopplas också tydligt till tidigare forskning och teoriram. En ännu bättre avslutning hade kunnat uppnås om slutordet i kapitel 6 hade återknutit till de utgångspunkter som tas upp i inledningen och pekat på vikten och den vidare nyttan av uppsatsens resultat i relation till dessa".

Betygsförslag (ett villkor för VG är att minst fyra av de sex lärandemålen bedömts som VG)
VG

UNDERBART!

Jag lagger upp en lank nar det har blivit publicerad sa kan ni lasa om ni ar sugna...betvivlar att ni ar det dock!! Haha!

Kommentarer
Postat av: Camilla - Mamma till Naemi

DU ÄR BÄST!!!!!

2012-02-07 @ 14:08:05
URL: http://millamirakel.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0